ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย พระผู้ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย คณะแพทย์แห่งความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว "บัณฑิตจิตอาสา" " เก่ง ดี มีความสุข"

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษาในหลักศุตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาัลยบูรพา  ปีการศึกษา 2560 โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) (รอบที่ 4) 

>>> Click เพื่อดาวโหลด <<<