คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เรามีความเป็นมืออีพ ทั้งฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนการศึกษา เพราะเราใส่ใจในทุกๆรายละเอียดของผู้ที่ต้องการติดต่อ ต้องได้รับความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมกัน

ที่ตั้ง:
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

หมายเลขโทรศัพท์: (038)386-554

หมายเลข Fax: (038)386-557