ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย พระผู้ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย คณะแพทย์แห่งความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว "บัณฑิตจิตอาสา" " เก่ง ดี มีความสุข"

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559 นพ.สุริยา โปร่งน้ำใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย น.ส.วัลลภา พ่วงขำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการการพยาบาล รับมอบเงินบริจาค จากรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย การจัดงานวิ่ง BANGSAEN 21 โดยบริษัท MICE&Communication จำนวน 250,000 บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องกิจกรรมบำบัด และห้องฝึกพูดเพื่อพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน มา ณ ที่นี้