(ปิดรับสมัคร) MEQ สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
ปิดรับสมัครสอบ MEQ สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ