ให้ทุนฟุลไบรท์ ให้เปล่า 1 เทอมสำหรับไปเข้าร่วมศึกษาที่อเมริกา 1 ภาคเรียน