สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "Engaging Communities,Empowering Leaders: SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum"
รายละเอียดเพิ่มเติม <<< ที่นี่ >>>