ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยไปศึกษาระยะสั้นด้านธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ด้วย International Business School-Americas ร่วมกับ Univeridade Paulista (UNIP) ประเทศบราซิล มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยไปศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรระยะสั้นด้านธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ณ International Business School-Americas กรุงเซาเปาโล ประเทศบราซิล