จัดงาน the 3rd Student English Speech Competition (SESC) และงาน the 1st Inter-University Higher Education Exhibition (IHEE)