ทุน ASEAN-China Cooperation Fund
โครงการ ASEM Work Placement Programme