คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักโสตสัมผัสวิทยา เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๑๑๗ จำนวน ๑ อัตรา