ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานพยาบาล และ ผู้ช่วยเหลือคนไข้
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานพยาบาล จำนวน 6 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 25 อัตรา