รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 ทุกสาขาวิชา จำนวน 12 อัตรา