ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานพยาบาล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 10 อัตรา และ ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา