ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยูรพา คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา