ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ทันตแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ทันตแพทย์ (ทันตแพทย์ใช้ชดใช้ทุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ <<< เอกสารการประกาศผล >>>