ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน พ.ศ. 2563

พิธีวางพวงมาลาและปฏิญาณตนเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563

ตุลาคม พ.ศ. 2563


พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตประจำคณะ ครั้งที่ 3/2563
Medicine's First Date ครั้งที่ 13
พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
กีฬาสานสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
คนตรีในสวน (Music in the Garden) ครั้งที่ 7
Paper Ranger ครั้งที่ 1
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗