ปฏิทินกิจกรรม


กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

นิเทศบัณฑิต รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตประจำคณะ ครั้งที่ 1/2566
นิเทศบัณฑิต รพ.นครนายก จ.นครนายก
นิเทศบัณฑิต (Online) รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

มกราคม พ.ศ. 2566

เข้าร่วมงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 32
นิเทศบัณฑิต (online) รพ.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา
นิเทศนิสิตชั้นคลินิก รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
นิเทศนิสิตชั้นคลินิก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
นิเทศนิสิตชั้นคลินิก รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
นิเทศบัณฑิต รพ.แกลง จ.ระยอง
นิเทศบัณฑิต รพ.เฉลิมพระเกียรติ ฯ จ.ระยอง

ธันวาคม พ.ศ. 2565

เข้าร่วมแลกเปลี่ยนระหว่างสโมสร ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565
เข้าร่วมกีฬาสานสัมพันธ์ 6 เกลียวเกมส์ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565
รักษ์ทะเล รวมพลังจิตอาสา ปีการศึกษา 2565

พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เข้าร่วมฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์ ครั้งที่ 2
เข้าร่วมเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565
กีฬาสานสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ตุลาคม พ.ศ. 2565


กันยายน พ.ศ. 2565

เปิดบ้านเฟรชชี่สู่โลกกิจกรรม (องค์การนิสิต)
แรกพบ สพท ประจำปีการศึกษา 2565
วันมหิดล ประจำปี 2565

สิงหาคม พ.ศ. 2565

สัมมนานักวิชาการศึกษา

กรกฎาคม พ.ศ. 2565

Medicine’s First Date ครั้งที่ 15
โครงการ พัฒนาทักษะนิสิตแพทย์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

มิถุนายน พ.ศ. 2565

ปฐมนิเทศอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
สัมมนาสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัย)
ปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ใหม่ รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2565 (ปฐมนิเทศคณะ)
โครงการ พัฒนาทักษะนิสิตแพทย์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

พฤษภาคม พ.ศ. 2565

แนะแนวนิสิต รุ่นที่ 15 สู่รั้วแพทย์บูรพา ประจำปีการศึกษา 2565

เมษายน พ.ศ. 2565


มีนาคม พ.ศ. 2565


กุมภาพัยธ์ พ.ศ. 2565


มกราคม พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

ธันวาคม พ.ศ. 2564

พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นิเทศนิสิตแพทย์ระดับชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
นิเทศนิสิตแพทย์ระดับชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

ตุลาคม พ.ศ. 2564


กันยายน พ.ศ. 2564

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

สิงหาคม พ.ศ. 2564


กรกฎาคม พ.ศ. 2564


มิถุนายน พ.ศ. 2564

ปฐมนิเทศอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ใหม่ รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2564
นิสิตแพทย์บูรพาจิตอาสารณรงค์ปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2564

พฤษภาคม พ.ศ. 2564


เมษายน พ.ศ. 2564


มีนาคม พ.ศ. 2564


กุมภาพัยธ์ พ.ศ. 2564


มกราคม พ.ศ. 2564


ธันวาคม พ.ศ. 2563


พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตประจำคณะ ครั้งที่ 3/2563
Medicine's First Date ครั้งที่ 13
พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
กีฬาสานสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
คนตรีในสวน (Music in the Garden) ครั้งที่ 7
Paper Ranger ครั้งที่ 1

ตุลาคม พ.ศ. 2563


กันยายน พ.ศ. 2563

พิธีวางพวงมาลาและปฏิญาณตนเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563

พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗