การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย-หญิง) ชั้นปีที่ 2-5
ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยการทหารและนักศึกษาวิชาทหาร
งานบริการและสวัสดิการนิสิต ชั้น 1
โทร.038-102222 ต่อ 1511

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 1 กรกฎาคม 2564


พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗