การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2564


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดให้ผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ.2564
สำหรับนิสิตชายที่เกิดปี พ.ศ.2544 ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ที่ภูมิลำเนาทหารแล้ว และผู้ที่ยังมิได้ลงบัญชีทหารกองเกิน หรือผู้ที่เกิดก่อนปี พ.ศ.2544 ทั้งผู้ที่ลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว หรือยังมิได้ลงบัญชีทหารกองเกิน โดยจะทำการตรวจเลือก ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2565

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 29 ตุลาคม 2564


พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗