กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 1 และวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

...

พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗