ประกาศมหาวิทยาลัย ที่ 0859/2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อนิสิตได้สิทธิ์กู้ยืม ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัย ที่ 0859/2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อนิสิตได้สิทธิ์กู้ยืม ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

รายละเอียด


ประกาศมหาวิทยาลัย ที่ 0859/2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อนิสิตได้สิทธิ์กู้ยืม ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

ผู้ประกาศ


นายสราวุฒิ พลธรรม » วันที่ 9 กันยายน 2565


พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗