รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

รายละเอียด


ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพ ที่ 181/2565 เรื่อง การรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

ผู้ประกาศ


นายสราวุฒิ พลธรรม » วันที่ 22 กันยายน 2565


พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗