รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิจงกลนีนิธิ ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 2)


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิจงกลนีนิธิ ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 2)

รายละเอียด


ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 183/2565 เรื่อง การรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิจงกลนีนิธิ ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 2)

ผู้ประกาศ


นายสราวุฒิ พลธรรม » วันที่ 22 กันยายน 2565


พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗