ปฏิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

นิเทศบัณฑิต รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตประจำคณะ ครั้งที่ 1/2566
นิเทศบัณฑิต รพ.นครนายก จ.นครนายก
นิเทศบัณฑิต (Online) รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

มกราคม พ.ศ. 2566

เข้าร่วมงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 32
นิเทศบัณฑิต (online) รพ.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา
นิเทศนิสิตชั้นคลินิก รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
นิเทศนิสิตชั้นคลินิก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
นิเทศนิสิตชั้นคลินิก รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
นิเทศบัณฑิต รพ.แกลง จ.ระยอง
นิเทศบัณฑิต รพ.เฉลิมพระเกียรติ ฯ จ.ระยอง

ธันวาคม พ.ศ. 2565

เข้าร่วมแลกเปลี่ยนระหว่างสโมสร ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565
เข้าร่วมกีฬาสานสัมพันธ์ 6 เกลียวเกมส์ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565
รักษ์ทะเล รวมพลังจิตอาสา ปีการศึกษา 2565


พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗