คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนนลงหาดบางแสน
ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131