เรื่องเล่าแพทย์บูรพา

เรื่องเล่า "การผนึกกำลัง (Synergy)"

ปี 2566

เรื่องเล่า "ความยืดหยุ่น"

ปี 2565

เรื่องเล่า "ความไว้วางใจ"

ปี 2564

เรื่องเล่า "บ้านเราแพทย์บูรพา"

ปี 2563

เรื่องเล่า "พลังความร่วมมือสู่อนาคตที่มั่นคง"

ปี 2562

เรื่องเล่า "พลัง ACTIVE กับการพัฒนางาน"

ปี 2561

เรื่องเล่า "คำพ่อสอน"

ปี 2560

เรื่องเล่า "องค์กรแห่งการเรียนรู้"

ปี 2559

เรื่องเล่า "พลัง ACTIVE"

ปี 2558

เรื่องเล่า "ความผูกพันเพื่อคุณภาพ"

ปี 2557

เรื่องเล่า "องค์กรที่น่าไว้วางใจ"

ปี 2556

เรื่องเล่า "เรียนรู้บูรณาการ งานกับชีวิต"

ปี 2555

เรื่องเล่า "เรื่องเล่าชาว HSC"

ปี 2554