0
จำนวนนิสิตทั้งหมด
0
สำเร็จการศึกษา
0
กำลังศึกษา


อยากจะเรียนแพทย์ ม.บูรพา ต้องทำอย่างไร

ดาวน์โหลดหลักสูตร

ดาวน์โหลดไปเพื่อศึกษาดูว่า แพทย์ ม.บูรพา จะเรียนแบบไหน เรียนยังไง และมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ดาวน์โหลดหลักสูตร

Step 1
Step 2

ติดตามการรับสมัคร

สามารถติดตามการรับสมัครได้ที่ เว็บไซต์คณะ หรือทาง Facebook คณะ

สมัครเพื่อศึกษาต่อ

เมื่อถึงช่วงการรับสมัครแล้ว ควรเตรียมความพร้อมให้ดี เพื่อให้ได้มาเรียน แพทย์ ม.บูรพา ดังหวัง

Step 3