คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์


https://drive.google.com/drive/folders/
h7MI_yOjLxEJhiAPgEmKIdvZH3ZnfwlC
...........................................................................................
VDO การใช้งานแอปพลิเคชันของอาจารย์ บน Youtube
00:00 | ตัวอย่างเข้าสู่ระบบ REXX
02:36 | ตัวอย่างการตรวจงาน
11:37 | ตัวอย่างประเภท Module
12:51 | ตัวอย่างการดูประวัติการประเมิน
https://www.youtube.com/watch?v=-Bt169D9YHs&list=PL0VQx9emS_zGKe8QSPrN4b4Qb5UrDXqXV
...........................................................................................
VDO ประชุมอบรมการใช้งานอาจารย์ (ม.บูรพา) วันที่ 16/01/2567 เวลา 15.30-16.30 น.
https://drive.google.com/file/d/1HN-VR1imp9vvXHoDqtfhwqGX31qLAlpE/view
ลงทะเบียน REXX นักศึกษา,อาจารย์ และ วิธีเปลี่ยน password