ข่าวกิจกรรม

รักษ์ดวงตา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

รักษ์ดวงตา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา วันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 67...

โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี 2567

โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี 2567...

Internal Medicine Conference 2024

Internal Medicine Conference 2024...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การผลิตแพทย์ของโครงการแพทย์เพื่อชาวชนบท

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การผลิตแพทย์ของโครงการแพทย์เพื่อชาวชนบท...

ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล...

Interhospital pediatric conference

Interhospital pediatric conference...

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบ วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 2568

โครงการแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบ วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 2568 รับสมัคร แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว Community Based Program...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฎิบัติงานพยาบาล

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฎิบัติงานพยาบาล จำนวน 5 อัตรา...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายยาว Long Case รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายยาว Long Case รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข่้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข่้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความเข้าใจทั่วไป ภาคความสามารถทางภาษาและคอมพิวเตอร์ และภาคการประเมินทัศนคติ (ภาค ก.) ครั้งที่ 6/2567

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความเข้าใจทั่วไป ภาคความสามารถทางภาษาและคอมพิวเตอร์ และภาคการประเมินทัศนคติ (ภาค ก.) ครั้งที่ 6/2567...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ชวยเหลือคนไข้ จำนวน 13 อัตรา

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ชวยเหลือคนไข้ จำนวน 13 อัตรา...E-Database
E-Book


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง