ติดต่อเรา

งานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทร 038-103153 ต่อ 2315, 2316

โทรสาร 038-386-557

med-ed@buu.ac.th

med-ed@go.buu.ac.th