การปัจฉิมนิเทศแพทย์ฝึกหัด ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 5

ชื่อข่าวกิจกรรม การปัจฉิมนิเทศแพทย์ฝึกหัด ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 5
รายละเอียด คณะแพทยศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับแพทย์ฝึกหัด รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
โดยได้ดำเนินการกิจกรรม มอบใบประกาศนียบัตร ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมและปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครบสมบูรณ์ตามกฎและระเบียบการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด และเพื่อให้แพทย์ฝึกหัดรู้สึกมีความสัมพันธ์กันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง รวมถึงเพื่อนร่วมรุ่น และความรู้สึกต่อสถาบัน

ผู้ประกาศ


นางสาวจุฑารัตน์ สุขพละ » วันที่ 2 พ.ย.2564

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...