รายชื่อศิษย์เก่า แพทย์ประจำบ้าน

นพ.ธนธรณ์ ศรีเกษตรสรากุล

พญ.ณัฏฐนิช เชยสมบัติ

พญ.คณาพร สื่อดวงจิต

พญ.รุจยา สุริยะจันทร์

พญ.อิชยา ปลื้มบำเรอ

พญ.นียมารถ ทองจันทร์

นพ.ภควัต สมบูรณ์

พญ.นิชาภา เจริญรัตน์

นพ.ณัฐวุฒิ ห้วยใหญ่

นพ.ปริญญา วรรณสุข

พญ.จุฑาทิพย์ ประจวบจินดา

สังกัด : รพ.พุทธโสธร

นพ.ศิรวิทย์ สถิตสมิทธ์

สังกัด : รพ.บางปะกง

นพ.แก้ว อินทรอุทก

สังกัด : รพ.พุทธโสธร

นพ.เสกสรร ไข่เจริญ

สังกัด : รพ.บางปะกง

พญ.กมลชนก บุญอนันธนสาร

สังกัด : รพ.แหลมฉบัง