รายชื่อศิษย์เก่า แพทย์ประจำบ้าน

พญ.จุฑาทิพย์ ประจวบจินดา

สังกัด : รพ.พุทธโสธร

พญ.กมลชนก บุญอนันธนสาร

สังกัด : รพ.แหลมฉบัง

นพ.ศิรวิทย์ สถิตสมิทธ์

สังกัด : รพ.บางปะกง

นพ.แก้ว อินทรอุทก

สังกัด : รพ.พุทธโสธร

นพ.เสกสรร ไข่เจริญ

สังกัด : รพ.บางปะกง