กีฬาสานสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ชื่อข่าวกิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา งานบริหารงานกิจการนิสิต สำนักงานคณบดี ได้กำหนดจัดโครงการ กีฬาสานสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ผ่อนคลาย สร้างเสริมสุขภาพกายและจิตใจ ช่วยให้คลายเครียด อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ระหว่างนิสิตแพทย์ทุกชั้นปี กิจกรรมจะแบ่งออกเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดยมีประเภทกีฬาต่าง ๆ ได้แก่ บาสเก็ตบอล, แชร์บอล, ฟุตซอล, แบตมินตัน วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส และกีฬาฮาเฮ โดยจะใช้เวลาว่างในวันหยุดจัดกิจกรรมซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่นิสิตชั้นปีที่ 1-6 และยังมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมด้วย

ผู้ประกาศ


นางสาวนงนุช สลับศรี » วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗