รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิจงกลนีนิธิ, ทุนการศึกษา พล.ร.ท ลักษณ์-นางเจียรนัย บุญศิริ, ทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำปีการศึกษา 2565


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิจงกลนีนิธิ, ทุนการศึกษา พล.ร.ท ลักษณ์-นางเจียรนัย บุญศิริ, ทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด


ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 184/2565 เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิจงกลนีนิธิ, ทุนการศึกษา พล.ร.ท ลักษณ์-นางเจียรนัย บุญศิริ, ทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ประกาศ


นายสราวุฒิ พลธรรม » วันที่ 22 กันยายน 2565


พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗