ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง ชลบุรี 20131

Research Academic service and Foreign affairs, Burapha University

169 Long-hard Bangsaen Rd., Saensuk, Mueang Chonburi, 20131 THAILAND

โทร           0-3838-6554 ต่อ 2401, 2402

อีเมล         buumedcon@gmail.com