ข่าวประชาสัมพันธ์
...
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการวิจัย

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการวิจัย ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย

...
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

...
ประกาศ เรื่อง รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย

ประกาศ เรื่อง รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ รุ่น 10 เปิดรับสมัคร :ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2564

ข่าวกิจกรรม

... ... ...

ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 038-386-554 ต่อ 2401, 2402