งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทร 038-103153 ต่อ 2315, 2316 โทรสาร 038-386-557

E-mail : mededburapha@gmail.com