ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ บริเวณลานพลาซ่า ด้านหน้าหอประชุมธำรงบัวศรี คณะผู้บริหาร บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10....

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ บำบัดทดแทนไตประจำภูมิภาค

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม MD 601 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการศูนย์วิชาการด้านการบำบัดทดแทนไตประจำภูมิภาค ระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับศูนย์วิชาการด้านการบำบัดทดแทนไตประจำภูมิภาค ประกอบด้วย....

ศึกษาดูงานโรงพยาบาลเกาะสมุย

เมื่อวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำทีมโดย ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าศึกษา....

การก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรัฐบาล 910 ล้านบาทในการก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์ เป็นอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมรองรับการเป็นโรงเรียนแพทย์ ตามมาตรฐานแพทยสภา มีระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1200 วัน


E-Database
E-Book


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง