ร่วมสร้างโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าวประชาสัมพันธ์

>>ประกาศ<< รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ การสอบอัตนัยประยุต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ การสอบอัตนัยประยุต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560...

ประชาสัมพันธ์ทุนและข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติ

ประชาสัมพันธ์ทุนและข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติ...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาส่งเสริมจริยธรรมอาจารย์และแพทย์ประจำบ้าน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาส่งเสริมจริยธรรมอาจารย์และแพทย์ประจำบ้าน...

ประชาสัมพันธ์ ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องชดใช้ทุนที่กระทรววงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องชดใช้ทุนที่กระทรววงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้...

ฐานข้อมูลทางการแพทย์ทดลองใช้

ฐานข้อมูลทางการแพทย์ทดลองใช้ medical database...

>>ประกาศรับสมัคร<<แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๒

ประกาศรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๒...


E-Database
E-Book


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง