ร่วมสร้างโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ระบบรับตรงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ระบบรับตรงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบที่ 3)...

ประกาศ รับสมัครสอบ MEQ สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

ประกาศ รับสมัครสอบ MEQ สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ...

ขยายระยะเวลา การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เภสัชกร

ขยายระยะเวลา การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เภสัชกร ...

ประกาศชี้แจงขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบที่ 3)

ประกาศชี้แจงขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบที่ 3) ...

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2561 รอบ 2

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2561 รอบ 2...

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและนิสิตแพทย์เข้าร่วมโครงการลงนามสัญญานิสิตแพทย์ปี 2561

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและนิสิตแพทย์เข้าร่วมโครงการลงนามสัญญานิสิตแพทย์ปี 2561...

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ Admission (TCAS รอบที่ 4)

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ Admission (TCAS รอบที่ 4) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561...

ประกาศ เรื่อง การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ระบบรับตรงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ระบบรับตรงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561...


(ปิดรับสมัคร) สอบ MEQ สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
E-Database
E-Book


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง