ร่วมสร้างโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครสอบ MEQ ที่จัดสอบรอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (พ.ศ.2563) สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศและสถาบันในประเทศ

การรับสมัครสอบ MEQ ที่จัดสอบรอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (พ.ศ.2563) สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศและสถาบันในประเทศ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 (Admission) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 (Admission) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กำหนดวันที่แน่นอนมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กำหนดวันที่แน่นอนมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป...

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาในโครงการรับตรงร่วมกับ กสพท. คณะแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ TCAS รอบ 3 ให้ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวที่นี่

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาในโครงการรับตรงร่วมกับ กสพท. คณะแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ TCAS รอบ 3 ให้ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวที่นี่...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทยและที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทยและที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563...

ประกาศ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ระบบรับตรงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

ประกาศ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ระบบรับตรงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์...

การเลื่อนรับสมัครสอบ OSCE ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

การเลื่อนรับสมัครสอบ OSCE ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ...

ประชาสัมพันธ์ หนังสือทางวิชาการ เรื่อง โรคตาจากการทำงาน (Occupation al Eye Disorder) โดย ผศ.พญ.ลักษณาพร กรุงไกรเพชร

ประชาสัมพันธ์ หนังสือทางวิชาการ เรื่อง โรคตาจากการทำงาน (Occupation al Eye Disorder) โดย ผศ.พญ.ลักษณาพร กรุงไกรเพชร...

ข่าวกิจกรรม

ศรว. เยี่ยมสำรวจการประเมินทักษะหัตถการ 15 ทักษะ (Manual Skills)

ศรว. เยี่ยมสำรวจการประเมินทักษะหัตถการ 15 ทักษะ (Manual Skills)...

นิเทศนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

นิเทศนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา...

จัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลางจาก ศรว. ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

จัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลางจาก ศรว. ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2...

นิเทศบัณฑิตแพทย์และแพทย์ใช้ทุน 2-3 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 6) โรงพยาบาลตราด

นิเทศบัณฑิตแพทย์และแพทย์ใช้ทุน 2-3 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 6) โรงพยาบาลตราด

นิเทศบัณฑิตแพทย์และแพทย์ใช้ทุน 2-3 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 5) โรงพยาบาลท่าใหม่

นิเทศบัณฑิตแพทย์และแพทย์ใช้ทุน 2-3 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 5) โรงพยาบาลท่าใหม่E-Database
E-Book


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง