ร่วมสร้างโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคนิกการแพทย์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคนิกการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา...

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง แพทย์ (แพทย์เพิ่มพูนทักษะ)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง แพทย์ (แพทย์เพิ่มพูนทักษะ) ประจำปีงบประมาณ 2562...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานทันตกรรม

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานทันตกรรม...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์...

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรแพทศาสตรบัณฑิต...

คู่มือการศึกษา นิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา

คู่มือการศึกษา นิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา...

ระเบียบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 5) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ระเบียบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 5) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต...


E-Database
E-Book


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง