ร่วมสร้างโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรัยแพทย์และนิสิตแพทย์ของสถาบันภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรัยแพทย์และนิสิตแพทย์ของสถาบันภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

ระเบียบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562

ระเบียบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562...

รับสมัครสอบ MEQ สำหรัยแพทย์และนิสิตแพทย์ของสถาบันภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครสอบ MEQ สำหรัยแพทย์และนิสิตแพทย์ของสถาบันภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561...

ประกาศสมัครสอบ Long case สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง)

ประกาศสมัครสอบ Long case สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง)

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 มิ.ย. 2562 อบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง เรื่อง Teaching during ward round and Clinical teaching with a time constraint

วันที่ 10 มิ.ย. 2562 อบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง เรื่อง Teaching during ward round and Clinical teaching with a time constraint...

วันที่ 27 พ.ค. 2562 อบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง เรื่อง Technology Enhanced Learning (TEL)

อบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง เรื่อง Technology Enhanced Learning (TEL) วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องประชุม 602 ...

วันที่ 14 พ.ค. 2562 รับการตรวจประเมิน WFME

วันที่ 14 พ.ค. 2562 ห้อง 602 รับการตรวจประเมิน WFME...

วันที่ 10 พ.ค. 2562 นายอุทัย ตั๊นสวัสดิ์ บิดา ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ บริจาคเงิน 1 ล้านบาท

10 พ.ค. 2562 นายอุทัย ตั๊นสวัสดิ์ บิดา ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ บริจาคเงิน 1 ล้านบาท...

วันที่ 25-26 เม.ย. 2562 Med-Ed Basic โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

วันที่ 25-26 เม.ย. 2562 Med-Ed Basic โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า...E-Database
E-Book


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง