ร่วมสร้างโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 5) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ระเบียบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 5) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต...

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 ทุกสาขาวิชา จำนวน 12 อัตรา...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ การสอบอัตนัยประยุกต์(MEQ) ครั้งที่ 2 รอบที่ 2

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ การสอบอัตนัยประยุกต์(MEQ) ครั้งที่ 2 รอบที่ 2...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ระบบรับตรงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ระบบรับตรงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบที่ 3)...

ประกาศ รับสมัครสอบ MEQ สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

ประกาศ รับสมัครสอบ MEQ สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2...


(ปิดรับสมัคร) สอบ MEQ สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
E-Database
E-Book


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง