ร่วมสร้างโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ทุนศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา...

ทุนการศึกษาอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน

ทุนการศึกษาอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน ณ วิทยาลัยการบินและการท่องเที่ยวซันย่า มณฑลไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน...

China Education Association for International Exchange (CEAIE) จัดงาน China Education Expo 2018

China Education Association for International Exchange (CEAIE) จัดงาน China Education Expo 2018...

โครงการ ASEM Work Placement Programme

โครงการ ASEM Work Placement Programme...

>>ประกาศ<< เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัดสำหรับผู้มีสัญชาติไทย ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑​ รอบที่ ๑

ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัดสำหรับผู้มีสัญชาติไทย ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑​ รอบที่ ๑...

การสอบ MEQ

การสอบ MEQ วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560...

>>ประกาศ<< ระเบียบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2)

ระเบียบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต “โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 ...

สวรส. ประกาศ รับข้อเสนอ ขอทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

สวรส. ประกาศ รับข้อเสนอ ขอทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562...


E-Database
E-Book


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง