ร่วมสร้างโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไขข้อความในการประกาศการรับสมัครสอบ MEQ สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

แก้ไขข้อความในการประกาศการรับสมัครสอบ MEQ สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ การสอบอัตนัยประยุต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ การสอบอัตนัยประยุต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)...

ระเบียบการรับสมัครนิสิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม กระทรวงสาธารณสุข TCAS รอบที่ 2 (รับตรงโควต้า)

ระเบียบการรับสมัครนิสิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม กระทรวงสาธารณสุข TCAS รอบที่ 2 (รับตรงโควต้า)...

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ประชุมวิชาการนานาชาติ "Practical Knowledge for Students 2019"

คณะแพทยศาสตร์ได้รับอีเมล์ เชิญให้ส่งนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ประชุมวิชาการนานาชาติ "Practical Knowledge for Students 2019" มีกำหนดจัดช่วงวันที่ 4 - 7 เมษายน 2562 ณ ประเทศ โครเอเชีย ทั้งนี้เชิญนิสิตสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ หากท่านใดสนใจ เชิญติดต่อได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ 2318-9...

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิต ครั้งที่ 3: ผลกระทบด้านจิตวิทยาต่อเหตุการณ์เฉียดตาย ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิต ครั้งที่ 3: ผลกระทบด้านจิตวิทยาต่อเหตุการณ์เฉียดตาย ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา...

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนิสิตและรายชื่อนิสิตที่ทำประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2561

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนิสิตและรายชื่อนิสิตที่ทำประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2561...


E-Database
E-Book


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง