ร่วมสร้างโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดเต้นเพื่อสุขภาพ เนื่องในงานมหกรรมสุขภาพ

การประกวดเต้นเพื่อสุขภาพ เนื่องในงานมหกรรมสุขภาพ Bangsaen Health Festival...

การประกวดวาดภาพ หัวข้อ "เยาวชนกับการสร้างเสริมสุขภาพ"

การประกวดวาดภาพ หัวข้อ "เยาวชนกับการสร้างเสริมสุขภาพ" เนื่องในงานมหกรรมสุขภาพ Bangsaen Health Festival...

ทุนเรียนต่อทั้งต่างประเทศและในประเทศ

ทุนเรียนต่อทั้งต่างประเทศและในประเทศ (ไม่จำกัดเกรดในการสมัคร) ...

>>ประกาศ<< ระเบียบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2)

ระเบียบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต “โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 ...

สวรส. ประกาศ รับข้อเสนอ ขอทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

สวรส. ประกาศ รับข้อเสนอ ขอทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562...

>>ประกาศ<< รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ การสอบอัตนัยประยุต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ การสอบอัตนัยประยุต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560...


E-Database
E-Book


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง