ร่วมสร้างโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครเภสัชกรใช้ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศรับสมัครเภสัชกรใช้ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ประกาศรับสมัครทันตแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๑

ประกาศรับสมัครทันตแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๑...

ประกาศรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...

มหาวิทยาลัย Kyushu University จากประเทศญี่ปุ่ณจะเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ The 6th JAPAN MEDICAL INNOVATION PROGRAM(JMIP)

เรียน ท่านคณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน ด้วยมหาวิทยาลัย Kyushu University จากประเทศญี่ปุ่ณจะเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ The 6th JAPAN MEDICAL INNOVATION PROGRAM(JMIP) ...

เกณฑ์การรับนิสิตแพทย์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561

เกณฑ์การรับนิสิตแพทย์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (กระทรวงสาธารณสุข)...


E-Database
E-Book


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง