ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ส่งประวัติและผลงาน เพื่อร่วมคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านบริการ การสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 หมดเขตการสมัครวันที่ 21 สิงหาคม 2563