บริษัทฯ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ UpToDate ส่ง Link สอนการเข้าใช้งาน UpToDate และ การ Register, Reverify
สอบถามเพิ่มเติม ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ โทร. 2304