ขอเชิญชวนบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งประวัติและผลงาน เพื่อร่วมคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562 หมดเขตรับสมัครวันที่ 21 สิงหาคม 2563