ขอเชิญชวนอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งประวัติและผลงาน เพื่อร่วมคัดเลือกเป็นอาจารย์แพทย์ดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ 2563