การเสนอโครงการทางด้าน การเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาและสิ่งแวดล้อม เช่น การสัมมนา การฝึกอบรม และ การแลกเปลี่ยนบุคลากร
เพื่อขอรับทุน ASEAN-China Cooperation Fund
รายละเอียดเพิ่มเติม <<< ที่นี่ >>>