ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ Why I want to have my adventure in Malaysia โดยเขียนเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 300 คำ และต้องเข้าไปกดไลค์หน้า Facebook page ของสถานฑูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เปิดรับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม <<< ที่นี่ >>>