เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ BUU Summer Cultural Camp 2018 ช่วงวันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 25 พ.ค. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม <<< ที่นี่ >>>