เชิญชวนนิสิตแพทย์และคณาจารย์ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยนำเสนอ และเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ประชุมวิชาการ ISCOM 2021 ณ ประเทศเนเธอแลนด์ ซึ่งมีวิทยากรพิเศษที่จะบรรยายในเวทีประชุมนี้ แได้แก่ ศาสตราจารย์ Sir Peter J Ratcliffe wins the Nobel Prize in Medicine 2019 ได้รางวัลโนเบลสาขาด้านการแพทย์ ปี 2019 โดยส่งบทคัดย่อได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
1. student letter 2021 ISCOMS
2. ISCOMS 2021 Call for Abstracts poster