บุญกุศลใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับการร่วมสร้างโรงพยาบาล ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนพัฒนาปรับปรุงและซื้อครุภัณฑ์ห้องพิเศษอาคารวิจัยทางการแพทย์