ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

ธันวาคม พ.ศ. 2564

พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นิเทศนิสิตแพทย์ระดับชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
นิเทศนิสิตแพทย์ระดับชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗