ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน พ.ศ. 2565

เปิดบ้านเฟรชชี่สู่โลกกิจกรรม (องค์การนิสิต)
แรกพบ สพท ประจำปีการศึกษา 2565
วันมหิดล ประจำปี 2565

สิงหาคม พ.ศ. 2565

สัมมนานักวิชาการศึกษา

กรกฎาคม พ.ศ. 2565

Medicine’s First Date ครั้งที่ 15
โครงการ พัฒนาทักษะนิสิตแพทย์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565


พัฒนาโดย นางสาววรัญญา โฉมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๔ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖-๕๕๗