วันที่ 10 มิ.ย. 2562 อบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง เรื่อง Teaching during ward round and Clinical teaching with a time constraint

อบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง เรื่อง Teaching during ward round and Clinical teaching with a time constraint วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องประชุม 602 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา