วันที่ 10 มิ.ย. 2562 อบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง เรื่อง Teaching during ward round and Clinical teaching with a time constraint

วันที่ 10 มิ.ย. 2562 อบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง เรื่อง Teaching during ward round and Clinical teaching with a time constraint...

วันที่ 27 พ.ค. 2562 อบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง เรื่อง Technology Enhanced Learning (TEL)

อบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง เรื่อง Technology Enhanced Learning (TEL) วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องประชุม 602...

วันที่ 14 พ.ค.2562 รับการตรวจประเมิน WFME

วันที่ 14 พ.ค.2562 ห้อง 602 รับการตรวจประเมิน WFME...

วันที่ 10 พ.ค.2562 นายอุทัย ตั๊นสวัสดิ์ บิดา ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ บริจาคเงิน 1 ล้านบาท

10 พ.ค.2562 นายอุทัย ตั๊นสวัสดิ์ บิดา ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ บริจาคเงิน 1 ล้านบาท...

วันที่ 25-26 เม.ย.2562 Med-Ed Basic โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

วันที่ 25-26 เม.ย.2562 Med-Ed Basic โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า...